پلن های ویژه میدون

پلن نمایشگاه داران ۱

ثبت آگهی در همه استان ها
بله
ثبت اگهی تحت نام نمایشگاه
بله
اختصاص صفحه به نمایشگاه
بله
تعداد عکس آگهی
20
تعداد آگهی در روز
5
تعداد آگهی ویژه در ماه
20
تعداد نردبانی‌
10
تعداد برچسب فوری
5
400,000 تومان / ماهانه

پلن ویژه اقتصادی یک ماهه

ثبت آگهی در همه استان ها
بله
تعداد ثبت در همه استان ها
1
تعداد عکس آگهی
6
تعداد آگهی در روز
1
تعداد آگهی ویژه در ماه
1
تعداد نردبانی‌
1
تعداد برچسب فوری
1
35,000 تومان / ماهانه

پلن ویژه دو

ثبت آگهی در همه استان ها
بله
تعداد عکس آگهی
9
تعداد آگهی در روز
2
تعداد آگهی ویژه در ماه
9
تعداد نردبانی‌
5
تعداد برچسب فوری
3
225,000 تومان / ماهانه
homeصفحه نخست
privacy_tipپشتیبانی
add_circle_outlineافزودن آگهی
forumچت میدون
personمیدون من